NYHENDE

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt
SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM FREDAG 3. MARS KL. 10-14

PROGRAM:
MaryAnne Stevens | kunsthistorikar, og kurator for utstillinga
- Astrup i ein internasjonal samanheng.

Anders Bjørnsen | avdelingsdirektør for Sparebankstiftelsen DNB
- Året som var og vegen vidare.

Tone Hansen | direktør for Henie Onstad Kunstsenter
- Utstillinga i eit samtidskunstperspektiv.

Mellom anna 125 tidlegare upubliserte skisser av Nikolai Astrup (1880-1928)! Om lag halvparten av dei er mest sannsynleg frå studietida i Paris i 1902, då skisseboka dei er ein del av har stempel frå ein utstyrsbutikk for kunstnarar i den franske hovudstaden og motiva kan sjå ut til å vere derifrå. Astrup har teikna akt og studert anatomi. Mange av skissene syner at han ant. har vore i Louvre og studert mellom anna egyptiske antikvitetar. Eit iaugefallande trekk i skisseboka, og i dei andre skissene, er alle skildringane av dyr, fuglar og plantar.

Sidan januar 2016 har Astruptunet vore ein del av det nye kunstnarheim/atelier nettverket Artist's Studio Museum Network. Der vert tunet promotert i selskap med om lag 100 andre fantastiske museum i Europa.