2015

04.10.2014 – 01.03.2015
TEMPERAment - Knut Rumohr – måleri 1948 -1998
3.etasje Kunstmuseet

Morten Krogh - REKONSTRUERTE MINNER
Basisutstilling 3. etasje Kunstmuseet

Videokunst frå samlinga
Basisutstilling 4. etasje Kunstmuseet

12.10.2013 – 01.10.2015
ANSIKT TIL ANSIKT
Måleri, teikning, grafikk, fotografi, skulptur, installasjon.
Basisutstilling 2.etasje Kunstmuseet

Anders Svor – Liv og verksemd
Basisutstilling, Anders Svor Museum

Ludvig Eikaas – Kunst og liv
Basisutstilling, Eikaasgalleriet

Nikolai Astrup – Grafikk og trykkplater
Basisutstilling, Astruptunet

Hans E. Kinck 150 år - Illustrasjonar av Nikolai Astrup og Torbjørn Egner
I samarbeid med Kunsthuset Kabuso
Astruptunet

Fellesrom - Lærdalslandskap i Hans Gjesme og Jens Hauge sin kunst
Sogn kunstsenter

25.04. – 16.08.2015
Kunsten å vere kunst – Kjartan Slettemark
3. etasje Kunstmuseet

26.09.2015 – 17.01.2016
MØNSTRING 2015
Kunstnarane i Sogn og Fjordane
3. etasje Kunstmuseet

31.10.2015 – 31.01.2016
Omsetjarens røyst
Ung kuratorpris 2014, Kurator Martin Waldmeier, Sveits.
I samarbeid med FRAC Lorraine, Frankrike og MARCO Vigo, Spania.
2. og 4. etasje Kunstmuseet

01.11.2014 - 11.01.2015
«POP- UP- UTSTILLING»
Gruppe MIM med gjester
Høgsalen, Kunstmuseet

31.01. – 22.02.2015
Vestlandsutstillingen 2015
I samarbeid med Sunnfjord Kunstlag

21.03. – 09. 08.2015
STOLTE SETUATIONER
I samarbeid med Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen
Høgsalen, Kunstmuseet

29.08. – 11.10.2015
Lyden av kunst
Ei vandreutstilling frå Nasjonalmuseet
Høgsalen, Kunstmuseet

07. 11.2015 –  28.02.2016
MAGNE VANGSNES – 70 år
Høgsalen, Kunstmuseet

 

2014

02.11.2013 – 23.02.2014
Oddvar Torsheim 75 år - Jubileumsutstilling
Høgsalen, Kunstmuseet.
I samarbeid med Førde Kommune

01.03 -23.03.2014
Vestlandsutstillingen 2014
I samarbeid med Sunnfjord Kunstlag
Høgsalen, Kunstmuseet

26.04. – 01.06.2014
DET NYE LYSET
Ei vandreutstilling frå Nasjonalmuseet
Høgsalen, Kunstmuseet

21.06. – 14.09.2014
Bente Sommerfeldt-Colberg – skulptur og installasjon
Høgsalen, Kunstmuseet

24.05. – 20.09.2014
TEMPERAment - Knut Rumohr – måleri 1948 -1998
Sogn Kunstsenter

29.06.2014 – 20.09.2014
Anders Svor 150 år – Jubileumsutstilling
Anders Svor Museum

Ludvig Eikaas – Kunst og liv
Basisutstilling, Eikaasgalleriet

Nikolai Astrup – Grafikk og trykkplater
Basisutstilling, Astruptunet

04.10.2014 – 01.03.2015
TEMPERAment - Knut Rumohr – måleri 1948 -1998
3.etasje Kunstmuseet

23.02.2013 – 15.09.2014
NYTT til SAMLINGA
Utvalde verk frå innkjøp, gåver og deposita 2004–2012.
Basisutstilling 3.etasje Kunstmuseet

Morten Krogh - REKONSTRUERTE MINNER
Basisutstilling 3. etasje Kunstmuseet

Videokunst frå samlinga
Basisutstilling 4. etasje Kunstmuseet

12.10.2013 – 01.10.2015
ANSIKT TIL ANSIKT
Måleri, teikning, grafikk, fotografi, skulptur, installasjon.
Basisutstilling 2.etasje Kunstmuseet

01.11.2014 - 11.01.2015
«POP- UP- UTSTILLING»
Gruppe MIM med gjester
Høgsalen, Kunstmuseet

2013

Fram til 24.02.2013
Jens Hauge – Menneske og natur – Fotografi 1970-2012
Høgsalen og 2. etasje Kunstmuseet

23.02.2013 – 15.09.2014
NYTT til SAMLINGA
Utvalde verk frå innkjøp, gåver og deposita 2004–2012.
Basisutstilling 3.etasje Kunstmuseet

Morten Krogh - REKONSTRUERTE MINNER
Basisutstilling 3. etasje Kunstmuseet

Videokunst frå samlinga
Basisutstilling 4. etasje Kunstmuseet

09.03. -27.03.2013
Vestlandsutstillingen 2013
Høgsalen Kunstmuseet

06.04 – 21.04.2013
Munch i koffert
Ei vandreutstilling frå Nasjonalmuseet
2. etasje Kunstmuseet

06.04 – 01.10.2013
Sjølvportrett og portrett frå samlingane
2. etasje Kunstmuseet

Ludvig Eikaas – Kunst og liv
Basisutstilling, Eikaasgalleriet

Nikolai Astrup – Grafikk og trykkplater
Basisutstilling, Astruptunet

Anders Svor
Basisutstilling, Anders Svor Museum

Jens Hauge – Menneske og natur – Fotografi 1970-2012
Sogn Kunstsenter

14.06.– 15.09.2013
TREKK - Islandsk samtidskunst
Steingrimur Eyfjord, Haraldur Jonsson, Katrin Sigurdardottir, Ragnar Kjartansson og
Örn Alexander Amundason
Høgsalen, 2. og 4. etasje Kunstmuseet

12.10.2013 – 01.10.2015
ANSIKT TIL ANSIKT
Måleri, teikning, grafikk, fotografi, skulptur, installasjon.
Basisutstilling 2.etasje Kunstmuseet

02.11.2013 – 23.02.2014
Oddvar Torsheim 75 år - Jubileumsutstilling
Høgsalen, Kunstmuseet.
I samarbeid med Førde Kommune