#EgNikolai INSTAGRAMKONKURRANSE

Sommarens Instagramkonkurranse på #Astruptunet er inspirert av Astrup sitt "Stort selvportrett" frå 1914:
Ta eit sjølvportrett med hatt, (lakris)pipe og evt. briller. Pipe får du hos oss. Hatt kan òg lånast.
Merk selfien med #EgNikolai og gjerne #Astruptunet #SFKM #MISF

Fine premiar!