SFKM, 2012, Skald forlag

Dette er ei fyldig retrospektiv bok om fotografen Jens Hauge sin kunstnarskap. Jens Hauge (1953) er ein norsk kunstfotograf som har stilt ut i kunstgalleri og museum i Skandinavia, USA, Storbritannia, Polen, Nederland og Argentina. Han er spesielt kjend for sine subtile landskapstolkingar. 

Den kunstnarlege tilnærminga til landskapet i Hauge sine bilete varierar frå konseptuell, surrealistisk til meir poetisk tolking av menneske sin innverknad på naturen. 

Forlag: Skald.