Exhibition opening

 

VIL DU SØKE UTSTILLINGSPLASS VED SFKM?

KVEN KAN SØKE?
Alle biletkunstnarar og kunsthandverkarar kan søke.
Om søknaden gjeld eit gruppeprosjekt, vil ein person måtte representere gruppa.
Vi oppmodar søkar til å legge fram prosjekt som ikkje har vore vist tidlegare og som er produsert innanfor dei siste 5 åra.

UTLYSING FOR PERIODEN 2022- 2023 VIL VERTE ANNONSERT I MAI 2019

 

Foto (IN): "20 Coastal Stations", 2016