Maia Birkeland

 

SØKE UTSTILLINGSPLASS VED SFKM FOR 2022?

Tema: Teikning

 

KVEN KAN SØKE?

Alle biletkunstnarar og kunsthandverkarar kan søke.

Om søknaden gjeld eit gruppeprosjekt, vil ein person måtte representere gruppa.

Vi oppmodar søkar til å legge fram prosjekt som ikkje har vore vist tidlegare og som er produsert innanfor dei siste 5 åra.

 

KORLEIS SØKE?

Søkaren er pliktig til å legge ved følgande dokumentasjon i EIT dokument (PDF, maks. 5 MB):

 

Administrative detaljar

- Namn, addresse, telefonnummer og e-post adresse.

- Nettsideadresse om ein har det.

- Ein kortfatta CV (som òg inneheld fødselsår og stad).

 

Kunstprosjekt

- Tittel

- Detaljert omtale av prosjektet (maks 2 sider)

- Liste over deltakarar om gruppeutstilling

- Liste over kunstverk med foto eller ei direktelenke til verket på internett (maks 10 foto/lenker).

 

SØKNADSFRIST?

Søknadsfrist 31. oktober kvart år. Søknaden sendast til: sfkm(at)misf.no.
Du vil få varsel om at søknaden er teke i mot og svar på søknaden innan 3 månader etter søknadsfristen.

 

Foto: Frå Maia Birkeland si utstilling "Det vi har i lag", 2017 i høgsalen ved SFKM, Førde. Fotograf: Oddleiv Apneseth.