NØKKELOVERLEVERING, ANDERS SVOR MUSEUM

ONSDAG 4. DESEMBER KL. 12-16. 
Vi byr herved inn til offisiell overlevering av Anders Svor Museum frå Musea i Sogn og Fjordane til Musea på Sunnmøre. Vi samlast i «Huset vårt» klokka 12. Det vert omvising i Anders Svor Museum, musikalsk innslag og anna program. Seremonien vert avslutta med brennsnut, skuffekake og kaffi i «Huset vårt». Fri tilgang. VELKOMEN!