Katalog for SFKM, FRAC Lorraine og MARCO Vigo, 2015

Med utstillinga ”Omsetjarens røyst” inviterer vi deg til å reflektere over kva omsetjing har å seie for samtida vår. I dag finn vi omsetjingar overalt: innan internasjonal handel, politiske forhandlingar, dei daglege nyheitssendingane, nettkommunikasjonen mellom ulike land og kontinent, og ikkje minst, film og litteratur. Mykje av det vi veit om verda har komme til oss gjennom omsetjingar. Farten og intensiteten på den globale kommunikasjonen aukar stadig, dermed veks også behovet for omsetjing.

Tekst: kurator Martin Waldmeier, vinnar av Ung kurator pris 2014.

Språk: Norsk, English, Francais, Espanol, Gallego

Sjå i katalogen til utstillinga: