Astruptunet laurdag 20. mai kl. 18 ved fylkesordførar Jenny Følling.
Utstillinga er kuratert av Solveig Berg Lofnes.

Enkel servering frå Fjordamattunet/ Kari Støfringsdal.

Velkomen