OPNING VESTLANDSUTSTILLINGEN 2019

Velkomen til opning laurdag 31. august kl. 13 i høgsalen ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum ved Hilde Bjørkum, kommunalsjef i Sunnfjord kommune, med fleire. Arrangør: Sunnfjord Kunstlag.

Kurator Marte Danielsen Jølbo, utstillingsleiar Anneli Belsvik Aras og kunstnar for det stadsspesifikke verket på taket, Tone Wolff Kalstad vil vere til stades.