OPNINGSTIDER 2018

SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM, Førde:
Alle dagar: 11-16
Mandag stengd

ANDERS SVOR MUSEUM, Grodås:
23.06-26.08: 
Mandag-fredag 10-16
Laurdag, søndag 11-16

Elles ope etter avtale.
Tlf. 95 10 51 76/ 97 42 15 65

ASTRUPTUNET, Sanddalstrand:
19.05-14.06: 
Laur, søn 11-16
Ons 17-20
15.06-14.08:
Alle dagar 10-17
15.08-16.09: 
Laur, søn 11-16
Ons 17-20

Elles ope etter avtale.
Tlf. 47 47 65 81/ 99 20 26 76

EIKAASGALLERIET, Ålhus:
21.03 - 06.06:
Ons, laur, søn: 11-16
07.06 - 12.08: 
Alle dagar 11-17
15.08 - 14.10: 
Ons, laur, søn: 11-16

Elles ope etter avtale.
Tlf. 47 47 22 36 / 99 20 26 76

SOGN KUNSTSENTER, Lærdalsøyri:
14.06 -12.08:
Tysdag - sundag: 11-16
Måndag stengd

Elles etter avtale