I denne travle adventstid: Søndag 4. desember kl. 13:30 vert det opplesing i Kafé Sobra på Kunstmuseet: "Då eg gjekk og selde julehefte" ved forfattar og opplesar Fridtjov Urdal.