RESOLUSJON VEDTEKEN AV ÅRSMØTET TIL KUNSTNERSENTRA I NOREG (KiN) 6. MAI 2019

Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane er vidareført med kunstnarsenterfunksjonar i den konsoliderte eininga Musea i Sogn og Fjordane. Avdelingsdirektør Hanne Storm Ofteland og biletkunstnar Vilde Jensen Hjetland frå Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt Kunstfaglege råd tok del i årsmøtet til dei norske kunstnarsentra på Hamar 6. mai. Der vart følgande resolusjon vedteken: 

"Kunstsentrene i Norge spiller, og har i flere tiår spilt, en vesentlig rolle i arbeidet med å produsere, vise og formidle samtidskunst. Kunstsentrene utvikler kunstnerskap, bygger kunstkompetanse og styrker ytringsmangfoldet.

Kunstsentrene mottar tilskudd fra fylkeskommuner og kommuner, samt Sametinget, men tildelt økonomi står ikke i forhold til ambisjonene og potensialet til kunstsentrene.

Årsmøtet i Kunstsentrene i Norge (KiN) oppfordrer med dette nasjonale og regionale offentlige myndigheter til aktivt å styrke det regionale kunstfeltet ved å legge til rette for tilskudd som sikrer en styrket drift av kunstsentrene. I en tid der nye regioner etableres er de regionale kunstsentrene viktigere enn noensinne."