SAMARBEIDSPARTNARAR

Sogn og Fjordane kunstmuseum samarbeider med ei rekkje institusjonar både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, mellom anna:

 

Astruptunet er ein del av Artist's Studio Museum Network, eit europeisk nettverk av kunstnarheim/atelier museum.

SFKM, Førde samarbeider med FRAC Lorraine, Metz, Frankrike og MARCO Vigo, Spania om "Award for Young Curators".

KODE Bergen

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Førdefestivalen

Nordisk kunstnarsenter Dale

Sunnfjord Museum

Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Dei Heibergske samlingar - Sogn folkemuseum

Nordfjord Folkemuseum

Norsk Kvernsteinsenter