Søknadsfristen for Statens utstillingsstipend er 1. september.

Sjå: Kunstsentrene.no/statens-utstillingsstipend for informasjon, retningsliner og søknadsskjema. (3 dokument nedst på sida).

NB: Søknadane må lagrast i PDF format og sendast digitalt på e-post til: sfkm@misf.no

Om spørsmål, ta kontakt på sfkm@misf.no eller 97421565.