RESOLUSJON VEDTEKEN AV ÅRSMØTET TIL KUNSTNERSENTRA I NOREG (KiN) 6. MAI 2019

Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane er vidareført med kunstnarsenterfunksjonar i den konsoliderte eininga Musea i Sogn og Fjordane. Avdelingsdirektør Hanne Storm Ofteland og biletkunstnar Vilde Jensen Hjetland frå Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt Kunstfaglege råd tok del i årsmøtet til dei norske kunstnarsentra på Hamar 6. mai. Der vart følgande resolusjon vedteken: