Avdelingsdirektør
Hanne Storm Ofteland
HSO
48 62 97 59
Formidlingsleiar
Stein Sandemose Bårdsen
Stein
97 46 53 99
Museumsstyrar Astruptunet og Eikaasgalleriet
Solveig Berg Lofnes
SBL
99 20 26 76
Utstillingsteknikar / konservering
Berhanu Mekonen
Berhanu
45 87 96 78
Konservator / Kurator
Ingrid Norum
Ingrid Norum
97 41 85 60
Utstillingssekretær
Fridtjov Urdal
Fridtjov
97 47 53 45
Butikk- og resepsjonsansvarleg
Inghild Marie Venås
Inghild
97 42 15 65
Kafé Sobra
Eirun Margreth Leknes
Eirin
48 24 90 71
Anders Svor Museum
Solveig Heggen
SH
95 10 51 76 / 97 42 15 65