Myndir 1, 2013, Skald forlag

Boka viser trekk ved endringane i islandsk kunst frå det internasjonale gjennombrotet omkring 1980 og fram til i dag. Dei fem kunstnarane Steingrimur Eyfjord (f. 1954), Haraldur Jonsson (f. 1961), Katrin Sigurdardottir (f. 1967), Ragnar Kjartanson (f. 1976) og Örn Alexander Ámundason (f. 1984) representerer denne utviklinga.

Forlag: Skald