1999, Eikaasgalleriet

Prosjektet Under breen som kunstnarane Astrid Myklebust, Kristi Ylvisaker og Finn Egil Eide gjekk saman om, resulterte i ei utstilling og denne boka der små lyriske tekstar møter biletkunst. Dei fleste av tekstane er skrivne av kunstnarane sjølve.

Del 2 er tradisjonsstoff frå Jølster innsamla av Sverre Myklebust. 

Forlag: Skald