Utlysing Vestlandsutstillingen 2021

 

Utlysinga til VU21 er no oppe på Vestlandsutstillingen si heimeside. Alle kunstnarar med tilknyting til Vestlandet kan søkje, og søknadsfrist er 4. mai 2020. Kurator for VU21 er Heidi Bjørgan, og utstillinga kjem til Førde 16. januar 2021!

Søknadsinformasjon frå Vestlandsutstillinga.