Eit kunstprosjekt gjeve ut av SFKM, 2012

Kunstavisprosjekt del II i høve ny museumsbygning for SFKM i Førde.