NYHENDE

Grunna covid-19 / koronaviruset har alle einingar i Musea i Sogn og Fjordane, inkludert SFKM (Sogn og Fjordane Kunstmuseum), vore stengt mars – juni 2020.

No opnar vi kontrollert dørene frå og med:

Eikaasgalleriet: 1. juni 2020

Astruptunet: 1. juni 2020

Kunstmuseet og Kunstsenteret i Førde: 2. juni 2020

Sogn Kunstsenter er stengt sommar 2020 grunna covid-19 og oppussing av Villakssenteret.

Sunnfjord kommune kan i dag fortelje at Sparebankstiftelsen løyver 10 millionar til oppussing av Astruptunet i 2020.

I pressemeldinga frå kommunen står det at løyvinga har kome etter søknad frå kommunen, som del av ei større satsing på restaurering av hus og hage i Astruptunet over dei neste 4 åra.

Velkomen til Sogn og Fjordane Kunstmuseum / Musea i Sogn og Fjordane.

Vi vil gjerne vise deg og elevane dine rundt i ein eller fleire av utstillingane våre denne vinteren/våren.

Gratis for skular og barnehagar!

Last ned vårprogrammet!