NYHENDE

SFKM har med generøst bidrag frå Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane og Sunnfjord Energi fått høve til å kjøpe inn 19 fotografi frå Oddleiv Apneseth sitt store prosjekt «Jølster 2008».

Mellom anna 125 tidlegare upubliserte skisser av Nikolai Astrup (1880-1928)! Om lag halvparten av dei er mest sannsynleg frå studietida i Paris i 1902, då skisseboka dei er ein del av har stempel frå ein utstyrsbutikk for kunstnarar i den franske hovudstaden og motiva kan sjå ut til å vere derifrå. Astrup har teikna akt og studert anatomi. Mange av skissene syner at han ant. har vore i Louvre og studert mellom anna egyptiske antikvitetar. Eit iaugefallande trekk i skisseboka, og i dei andre skissene, er alle skildringane av dyr, fuglar og plantar.

Sidan januar 2016 har Astruptunet vore ein del av det nye kunstnarheim/atelier nettverket Artist's Studio Museum Network. Der vert tunet promotert i selskap med om lag 100 andre fantastiske museum i Europa.