NYHENDE

Astruptunet laurdag 20. mai kl. 18 ved fylkesordførar Jenny Følling.
Utstillinga er kuratert av Solveig Berg Lofnes.

Enkel servering frå Fjordamattunet/ Kari Støfringsdal.

Velkomen

Søndag 21. mai 14-15:30 ved SFKM i Førde.

Kunstnarane Ingrid Book & Carina Hedén inviterer til samtale om videoinstallasjonen «Nikolais natt» som syner kulturlandskap, menneske og natur i Jølstertraktene.

Enkel servering.
FRI INNGANG. VELKOMEN!
Utstillinga står til 28. mai 2017.

No finn du nokre av dei mest kjende verka av Hans Gjesme (1904-1994) på Digitaltmuseum. Meir vil komme etterkvart som vi arbeider med samlinga som er på over 1500 verk.

Administrerande direktør har overordna ansvar for den samla drifta, og skal i samarbeid med styret og dei tilsette vidareutvikle organisasjonen i samsvar med vedtekne mål og strategiar.

Vi søkjer ein resultat- og samarbeidsorientert toppleiar med interesse for kultur og musea sine fagfelt. Du må ha relevant høgare utdanning og røynsle frå organisasjonsutvikling, økonomistyring og drift.