NYHENDE

Administrerande direktør har overordna ansvar for den samla drifta, og skal i samarbeid med styret og dei tilsette vidareutvikle organisasjonen i samsvar med vedtekne mål og strategiar.

Vi søkjer ein resultat- og samarbeidsorientert toppleiar med interesse for kultur og musea sine fagfelt. Du må ha relevant høgare utdanning og røynsle frå organisasjonsutvikling, økonomistyring og drift.

20.04 - Opning av utstillinga "KROPP & SJEL" - ope til kl. 20.

27.04 - STIFTELSESKONFERANSEN 2017 - ope til kl. 18.
Kl. 14-16 og 17-18: Introduksjon til videoinstallasjonen "NIKOLAIS NATT".
Kl. 16-17: Ope foredrag ved André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB:
"Med Nikolai Astrup ut i verda - eit norsk ikon møter eit internasjonalt publikum."

04.05 - Langope til kl. 18.

Sidan januar 2016 har Astruptunet vore ein del av det nye kunstnarheim/atelier nettverket Artist's Studio Museum Network. Der vert tunet promotert i selskap med om lag 100 andre fantastiske museum i Europa.