NYHENDE

Søknadsfristen for Statens utstillingsstipend er 1. september.

Sjå: Kunstsentrene.no/statens-utstillingsstipend for informasjon, retningsliner og søknadsskjema. (3 dokument nedst på sida).

NB: Søknadane må lagrast i PDF format og sendast digitalt på e-post til: sfkm@misf.no

Om spørsmål, ta kontakt på sfkm@misf.no eller 97421565.

Stipendet på 100.000,- er tildelt frå Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Formålet er å stimulere til kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane, og av den grunn må prosjektet finne stad i fylket. BKH-stipendet skal vere med på å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda til kunstsentera. Stipendet er eit produksjonsstipend.

Kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane kan søke. Søknaden skal sendast digitalt som PDF og innehalde ein prosjektomtale, visuelt materiale og CV. Maks 5 sider og 5 MB.

Då kan ei brosjyre over alle musea i fylket vere til nytte og glede. Her finn du både inspirasjon og informasjon om alle musea frå nord til sør og aust til vest. Fem av avdelingane formidlar kunst og kunsthistorie, medan åtte av dei formidlar kulturhistorie frå nær og fjern fortid. Det er med andre ord mykje å sjå og oppleve i heile fylket.

Sjå brosjyra her...