BILLETT       
Vaksen: kr. 50,-
Gruppe:  kr. 35,- (3+)
Student/honnør: kr. 35,-
Unntak: Astruptunet kr. 75,- inkl. omvising.

Årskort, person kr. 250-, familie kr. 400,-. Kortet kan nyttast på alle avdelingane, og gjeld eitt år frå kjøpsdato.

OMVISING
Omvising: kr. 75,-
Pensjonistar: kr. 50,-
Grupper: 10+  kr. 50,- (berre i ordinær opningstid)

Omvising kan tingast direkte hos driftseininga. Endring og særskilde opningstider vert annonserte.

GRATIS INNGANG TIL UTSTILLINGAR:
Born under 18 år – skulegrupper – følgje for funksjonshemma/eldre – reiseleiarar/sjåførar – presse – medlem av NBK/NK/NMF/ICOM/AICA